Rényi András ■ Hogyan emlékeznek az emlékművek?

■■■ Sorozatunk nyitóelőadása a hagyományos köztéri emlékállítás korszerűtlenné válásának történeti problémájából kiindulva (ennek a most felállítandó Szabadság-téri emlékmű ad különös aktualitást) vizsgálja azt a kérdést, hogy a kortárs művészet miként járulhat hozzá a valós társadalmi emlékezet, s ezen belül különösen a Holokauszt emlékezetének megújításához. Néhány konkrét példa ismertetésével azt vizsgálom, hogy miként képes egy-egy művészi tett az eleven polgárt lelkiismeret-vizsgálatra, önreflexióra serkenteni, saját személyes, közösségi és nemzeti múltjával való szembenézésre ösztönözni?

 

 

 

 

Hozzászólás